Política de Privacitat (LOPD)

SKIROS COCTELERIA està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals s’accedeix a través del lloc Web. Mitjançant la present Política de Privacitat [d’ara endavant, la Política] informa als usuaris de skiroscocteleria.cat del tractament i usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten al lloc Web, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol•licitada.

SKIROS COCTELERIA, considera essencial garantir la protecció de les dades de caràcter personal per això, amb la finalitat de protegir la intimitat i privadesa de tots els interessats (titulars de les dades), posem de manifest la present Política de Privacitat, comprometent-nos a garantir les exigències legals estipulades a la legislació i reglamentació que sigui aplicable en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Així doncs, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per mitjà del present document, SKIROS COCTELERIA, informa :

1-Titularitat dels Fitxers
sergio vallbona martinez amb domicili social a: Francesc Layret 28-32 1-2 , 08302, Mataró és titular de diferents fitxers que ha inscrit al Registre General de Protecció de Dades depenent de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i que poden ser consultades a la Web http://www.agpd.es.

En concret, les dades recaptades a través del lloc Web, s’incorporen al fitxer [CLIENTES Y/O PROVEEDORES] amb el Codi d’inscripció [2100601935]

2-Recollida i Tractament
El fitxer [CLIENTES Y/O PROVEEDORES] o té com a principals característiques :

2.1-Finalitat

La finalitat de la recollida i incorporació de les dades als citats fitxers
consisteixen en:

a. Per al Fitxer [CLIENTES Y/O PROVEEDORES] o oferir la informació sol•licitada pels interessats al formulari o qüestionari de la pàgina Web skiroscocteleria.cat

b. Resoldre les qüestions formulades

c. i remetre’ls informació sobre les nostres activitats del portal titularitat de SKIROS COCTELERIA.

2.2-Encarregat de Tractament

En el cas de que hi hagin tercers que accedeixin a aquest fitxer i amb els quals existeixi
obligació de subscriure el contracte que prescriu (l’article 12 de la LOPD). Es signarà aquest contracte sobre els termes que marca el citat article, que regularà contractualment l’ús i la confidencialitat de les dades de caràcter personal, de conformitat amb el que es disposa a la legislació vigent.

2.3-Consentiment

Mitjançant l’emplenament dels diversos formularis continguts a la Web esmentada anteriorment, l’interessat dona el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporades al citat fitxer, sent objecte de tractament per la mateixa de conformitat amb la present Política de Privacitat. De la mateixa manera dona el consentiment perquè SKIROS COCTELERIA, trameti informació periòdica i informar de les nostres activitats.
Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça info@skiroscocteleria.cat indicant a l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ”.

3-Mesures de Seguretat

SKIROS COCTELERIA, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerits, i ha instal•lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixes.

La pàgina del nostre Lloc Web podria utilitzar cookies, petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que ens permeten obtenir la següent informació:

a. La data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar el nostre Web.
b. El disseny de continguts que l’usuari va escollir a la seva primera visita al nostre Web.
c. Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.

Les cookies, s’utilitzen exclusivament per a recaptar informació tècnica per a facilitar als usuaris l’accessibilitat i l’exploració segura del lloc Web.

L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu navegador. No obstant això, SKIROS COCTELERIA, no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.
SKIROS COCTELERIA no fa servir cap mena de cookies per el tractament de dades personals, que permetin la identificació de persones físiques concretes.

4-Drets d’Accés, Rectificació, Cancel•lació i Oposició

Els interessats titulars de les dades contingudes al fitxer [CLIENTES Y/O PROVEEDORES], (així com els titulars de dades contingudes en qualsevol dels fitxers titularitat de SKIROS COCTELERIA, podran dirigir-se a l’entitat, com a responsable dels fitxers, amb la finalitat de poder exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació, i si escau oposició (Drets ARCO) respecte de les dades incorporades al tractament. Aquests drets tenen caràcter “personalíssim”, per la qual cosa, únicament podran ser exercits pel propi interessat, o el seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat, o si escau, de la suficiència de la representació.

A.- El dret d’accés, a exercir amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. En exercir el dret d’accés, l’interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer:

– l’enviament d’un correu electrònic a: info@skiroscocteleria.cat
– comunicació per escrit dirigida a : Sergio Vallbona i Martínez, Carrer Francesc Layret 2830, Planta 1ª, 08302, MATARÓ.

SKIROS COCTELERIA, procedirà a notificar la seva decisió en el termini d’un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l’interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.

B.- El dret de rectificació i cancel•lació podran ser exercits, conforme a les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres fitxers són inexactes, incomplets, inadequats o excessius. En aquest cas, podrà exercir-los a través d’algun dels mitjans anteriorment previstos.

SKIROS COCTELERIA, procedirà a la rectificació o cancel•lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol•licitud.

5-Canvi de Normativa

SKIROS COCTELERIA, es reserva el dret de modificar la present política amb l’objecte d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials així com les que poguessin derivar-se de “codis tipus” existents. Tals canvis seran comunicats amb l’antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sens perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conforme als termes de la present política.

Qualsevol dubte, pregunta o comentari que pogués existir en referència a la present normativa, no dubti a consultar-les dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a: info@skiroscocteleria.cat

 

 

 

 

.

Aquest lloc web fa servir cookies per millorar la seva experiència. Si continua navegant assumim que accepta el seu ús. No obstant, pot conèixer més sobre les cookies i sobre com canviar-ne la configuració a la nostra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies